ازدواج بهتر

...لذا تفاوت اصلی و جوهری ازدواج دائم با موقت آنست که ازدواج موقت از حیث قیود و محدودیت‌ها آزاد است.حتی موقت بودن آن‌هم نوعی آزادی به طرفین میدهد و زمان را در اختیار آنها قرار میدهد....

الگوی ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها یک اتفاق بزرگ تاریخی است.

در زمانی که همه در مکه پیامبر گرامی اسلام را تکذیب میکردند ،تنها فردی که حضرت را تصدیق کرد اولین بنوی مسلمان یعنی حضرت خدیجه (س) علیها بود.

ایشان صاحب ثروت زیادی بود و افرادی چون ابوسفیان و ابوجهل خواستگار ایشان بودند . ادامه داستان را از کتب منتهی الآمال شیخ عباس قمی بخوانید:

با توجه به نکات مطرح شده در تفسیر المیزان نکته جدیدی مطرح میشود که خوف از برقراری عدالت ناظر به زنان یتیم است و این بواسطه حساسیت بر روی ایتام است. طرح مسئله آزادی در انتخاب همسر توسط زن اینجا خود را بیشتر مینمایاند که در مورد دخترانی که پدر ندارند و مردی را به همسری انتخاب میکنند آن مرد باید نسبت به رعایت عدالت در مورد چنین فردی بسیار حساس باشد.تاجایی که اگر خوف برقراری عدالت داشت ازدواج با یتیم را راها کرده و از زنان دیگر (غیر یتیم) تا چهار همسر قبول نماید.

 زنانى که بر سر زنان اول شوهر مى کنند، در جامعه اسلامى و سایر جامعه هائى که این عمل را جایز مى دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم یا چهارم شوهر مى شوند و این زنان، زنان همین جامعه ها هستند و مردان آنها را از جامعه هاى دیگر و به عنوان برده نمى آورند و یا از دنیائى غیر این دنیا به فریب نیاورده اند و اگر مى بینیم که این زنان به چنین ازدواجى تمایل پیدا مى کنند به خاطر عللى است که در اجتماع حکم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت جنس زن امتناعى از تعدد زوجات ندارد و...

...روزی در این کشور دختران راهپیمایی خواهند کرد تا بتوانند ازدواج دوم را رواج دهند. در حال حاضر اگر تمام پسران به سن ازدواج رسیده ازدواج کنند، حدود ۷ تا ۸ میلیون دختر آماده به ازدواج خواهیم داشت که ازدواج نکرده‌اند و این معضل خواهد بود

این تقاضا را  میتوان در اخبار نیز جستجو کرد...

... و این هدیه خداوند و دین اسلام به زنان است .این آزادی در هیچ دینی سابقه ندارد.مسیحیت با تحریم چند همسری زنان را در انتخاب همسر محدود ساخت.

حتی در ایلات متحده آمریکا نیز که مهد آزادی و دموکراسی است این آزادی به زنان داده نشده .متاسفانه در آمریکا تمام روابط از جمله همجنس بازی قانونی است به جز چند همسری برای مردان( بخوانید آزادی زنان در انتخاب همسر)

...با این توضیح میتوان دریافت که چرا حق طلاق به مرد داده شده پاسخ بسیار روشن است چون شروع کننده در ازدواج زن است.و در حقیقت حق طلاق را خود زن با انتخاب نوع زوجیت به همسر خود داده است.زیرا زن میتوان مثلا به مدت پنجاه سال به عقد یک مرد دربیاید و در چنین عقدی نیازی هم به کسب اجازه از شوهر در بیرون رفتن از منزل نداشته و مجبور به تمکین هم نیست...

...به طرح خانه های عفاف باید به دیده شک نگریست . زیرا در جامعه ایرانی که مردان زنان را انتخاب میکند طرح ازدواج موقت برای جامعه فهم نشده و بدیهی است که مورد تنفر واقع شود و تنها از طرح آن دو هدف متصور است 1) رواج فحشا با ظاهری شرعی 2) از بین بردن و بد نام کردن ازدواج موقت برای همیشه زیرا در جامعه ای که ازدواج موقت اینگونه دیده میشود نشان دار کردن و شناسنامه دار کردن افرادی که ازدواج موقت میکنند نوعی توهین به زنان و مردانی است که اینکار را انجام میدهند...

علامه طباطبایی رض  در پرسش و پاسخی پیرامون حقوق زن اینگونه به سوال پاسخ میدهند:

سوال :آیا زن در اسلام مطابق مرد حق انتخاب همسر دارد؟

پاسخ:زن در اسلام در انتخاب همسر آزاد است.

مقام معظم رهبری در اجتماع بانوان استان خوزستان سال ۷۵ می فرمایند .به نظر اسلام زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچکس نمیتواند در انتخاب همسر بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند.

 اما میتوان این نکته را به بیانات این دو بزرگوار اضافه کرد و آن اینکه زن در انتخاب همسر از مرد هم آزاد تر است زیرا زن میتواند یک مرد متاهل را به عنوان همسر انتخاب کند در حالی که مرد این آزادی را ندارد

در خطبه عقد اسلامی بر خلاف آنچه در ایران به صورت عرف مطرح است پاسخ بله را مرد میگوید.

به این معنا که ابتدا زن به مرد میگوید خود را با مهریه معلوم به همسری تو درآوردم (دائم) یا خود را با مهریه معلوم  در مدت معلوم  به همسری تو درآوردم و مرد هم میگوید قبول کردم.

که به این پیشنهاد و قبول در فقه ایجاب و قبول میگویند.


 البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن[1] بر اعلام اولیة پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند. (نجفی، 1412ق، ج10، ص 424)


خوب اگر قائل باشیم که تقدم قبول بر ایجاب مانعی ندارد و بخواهیم خواستگاری مرد از زن را با همین ایجاب قبول بازخوانی کنیم معنای آن بسیار جالب است.

در حقیقت مردان وقتی در عرف امروز به خواستگاری میروند حامل این پیام به خانم هستند که اگر بخواهی به همسری من در بیایی من قبول میکنم!!!

 بسیار معنای جالب و جدیدی است فتامل..!! و این نوعی احترام به حیای زن است .بنابر این خانمها نباید فکر کنند حالا که مردی به خواستگاری آمده میتوانند همه جور شاریطی برای او بگذارند بلکه بسیار هم باید اورا تکریم کنند که به زن احترام گذاشته و قبل از اینکه زن ابراز کند به او میگوید اگر بخواهی همسر من بشوی من قبول میکنم.