ازدواج بهتر

۹ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «تعدد زوجات» ثبت شده است


⭕️قوت ها :
در این سریال علی رغم ضعف حرفهای خوبی زده شد.
🔸نشان داده شد که همسر دوم لزوما آدم  شیادی نیست و هنوز بر سر رفاقتش با دوستش هست.
🔸🔸طلاق انجام نشد یعنی هنوز زن اول طلاق نگرفته بود و داشت فکر میکرد.زن دوم هم طلاقش رد شد.
🔸🔸🔸اشاره به خوب بودن مرد چیزی بود که گمشده سیمای ایران بود چون به صورت مستمر مرد ها بد نشان داده میشدند.
🔺نهایتا:درست است که درسریال مشهود نبود اما سناریوی سازش دور رفیق  درقالب دوهمسر را به عهده بیننده گذاشته شد. من اطلاع ندارم ولی اگر صدا و سیما یه برنامه مثلا سه ساله برای ترویج داشته باشد میتوان گفت سریال ماه و پلنگ با تفکر عموم جامعه همراهی میکرد سریال روزهای بیقراری نتیجه رو ناتمام گذاشت و شاید درسریال بعدی امکان نمایش زندگی دوهمسر برای یک مرد  آنهم با سازش ایجاد شود.

❌ضعف ها:

به نظر میرسد تفکر ما نسبت به برخی از مسائل نیاز به بازنگری داشته باشد.عمده ایرانیان فهمشان از اقتصاد حسابداری است و نه اقتصاد. و این فهم ناصحیح خود را در تفکر نسبت به زوجیت نشان میدهد.مثلا تفاوت در اشتغالزایی و کارآفرینی یکی از آن نمونه ها ست.

تفکر حسابداری معتقد به اشتغالزایی است یعنی باید شرایط شغلی ایجاد شود تا مرد شرایط تشکیل خانواده را پیدا کرده و آزادنه به خواستگاری یک زن برود و آن زن بین تجرد و پذیرش همسر مخییر شود و در نهایت برای داشتن آینده مناسب و سرپناه و رسیدن به آرزو هایش با آن مرد ازدواج کند اما در تفکر اقتصادی زن اگر همسر یک مرد اهل فکر و با ایمان ولو کم بضاعت شود فرصت های اقتصادی فراوانی برای مرد با مشارکت زن پیش میآید و به جای شاغل شدن زمینه کارآفرینی برای خانواده ایجاد میشود. .اگر مجددا زنی دیگر  آزادانه همسر آن مرد شود زندگی بهتر هم خواهد شد. متاسفانه امروز به جای اینکه در جامعه با تشکیل خانواده یک قطب تولیدی ایجاد شود یک قطب مصرفی قدرتمند ایجاد میشود.جالب است که امروزه کارگاهها و شرکتهایی با مدیریت یک مرد و شاغل بودن چند زن تشکیل میشود و زنها صحبتی از حسادت نمیکنند و به صورت بسیار جدی برای موفیقت چنین شرکتی همکاری میکنند.اما دو یا سه زن قبول نمیکنند که به جای انتخاب رئیس و کارفرما یک مرد را به عنوان همسر خود انتخاب کنند.بنده موافق نیستم که تعدد زوجات(چند همسری ) تنها برای حل مشکل دختران مجرد یا زنهای بیوه و مطلقه است.چرا که زنان همگی حقوق مشابه دارند و هیچ تفاوتی بین زن مطلقه و دختر یا زن جوان نیست .که اگر زنی به خاطر جوان بودن و زیبا بودن خود را از دیگران بالاتر بداند تفاوتی با تفکر روسپی که به خاطر زیبا بودن پول بیشتری کسب میکند ندارد(ببخشید اینقدر رک صحبت میکنم) نمیگویم زیبایی ارزش ندارد بلکه میگویم زیبایی در مقابل انسانیت ارزش ندارد که بخواهد محور شود. زیرا انسانیت ماندگار و زیبایی زوال پذیر است و ناپایدار.

تعدد زوجات حق مرد نیست بلکه آزادی زن است.زنان مطلوب گرا هستند و بدنبال بهترین ها و چون مطلوب گرا هستند دوست دارند مطلوب هم واقع شوند و نه برعکس.هر زنی در انتخاب همسر آزاد است و ربطی به متاهل بودن یا مجرد بودن مرد ندارد.این آزادی را خدا به زنان داده و به مردان نداده است.یعنی مرد حق ندارد به زن متاهل پیشنهاد ازدواج دهد اما زن مجرد در پیشنهاد ازدواج به مردان آزاد است. متاسفانه فرهنگ ایرانی زن را یک شی گرانبها میداند و نه یک شخصیت گرانقدر  غرب اما به زن تشخص میدهد اما یک شخص بی بها.

امروز با یکی از دوستان صحبت میکردم میگفت برخی دختران دوست دارند درس بخوانند و نمیخواهند در سنین پائین ازدواج کنند.گفتم مثلا چه درسی گفت پزشکی گفتم خدا این آزادی را به زن داده که همسر یک پزشک شود و چه بهتر که پزشکی را از همسر خود بیاموزد و قابل دفاع هم هست که از دانشجویان پزشکی ماهر تر قابل تر هم خواهد شد.

به نظر شما کدام ازدواج بهتر است؟

  • الف) یک مرد، زنی مجرد را موقتا به عنوان همسر انتخاب می‌کند.
  • ب) یک مرد زن مجردی را دائما به عنوان همسر خود انتخاب می‌کند.
  • ج)‌ یک زن مجرد از میان مردان مسلمان، یکی را موقتا به عنوان همسر خود انتخاب می‌کند.
  • د) یک زن مجرد از میان مردان مسلمان، فردی را که کمتر از چهار زن دائم دارد انتخاب می‌کند.

خیلی‌ها در جامعه امروز ما نوع دوم را می‌پسندند. شما چطور؟ تا به حال به مشکلات این سبک ازدواج فکر کرده‌اید؟ حداقل مشکلش این است که اگر دختری خواستگار مناسب نداشته باشد، یا باید تجرد را بپذیرد و یا زندگی نامطلوبی را شکل دهد!
«ازدواج بهتر» به شما نشان می‌دهد که بهترین نوع ازدواج مورد آخر است و پس از آن مورد «ج»، بعد مورد «ب»، و در آخر مورد «الف».

با توجه به نکات مطرح شده در تفسیر المیزان نکته جدیدی مطرح میشود که خوف از برقراری عدالت ناظر به زنان یتیم است و این بواسطه حساسیت بر روی ایتام است. طرح مسئله آزادی در انتخاب همسر توسط زن اینجا خود را بیشتر مینمایاند که در مورد دخترانی که پدر ندارند و مردی را به همسری انتخاب میکنند آن مرد باید نسبت به رعایت عدالت در مورد چنین فردی بسیار حساس باشد.تاجایی که اگر خوف برقراری عدالت داشت ازدواج با یتیم را راها کرده و از زنان دیگر (غیر یتیم) تا چهار همسر قبول نماید.

 زنانى که بر سر زنان اول شوهر مى کنند، در جامعه اسلامى و سایر جامعه هائى که این عمل را جایز مى دانند با رضا و رغبت خود زن دوم یا سوم یا چهارم شوهر مى شوند و این زنان، زنان همین جامعه ها هستند و مردان آنها را از جامعه هاى دیگر و به عنوان برده نمى آورند و یا از دنیائى غیر این دنیا به فریب نیاورده اند و اگر مى بینیم که این زنان به چنین ازدواجى تمایل پیدا مى کنند به خاطر عللى است که در اجتماع حکم فرما است و همین دلیل روشن است بر اینکه طبیعت جنس زن امتناعى از تعدد زوجات ندارد و...

حدیث بسیار جالبی از امام صادق (ع) نقل شده است که انسان را به فکر فرو می برد.

امام صادق (ع) : چهارچیز از چهارچیز سیر نشوند : زمین از باران . چشم از نگاه.زن از مرد.و عالم از علم. نصایح صفحه 191

با توجه به این روایت چرا ما امروز با مسئله تجرد روبرو هستیم.

یکی از مهمترین دلایل تجرد اینست که مردها دیگر به خواستگاری زنها نمیروند. دلیل این موضوع قابل بحث است وقتی زندگی مخارج بالایی داشته باشد مردان جلوی خواسته خود می ایستند و دیگر اقدام به ازدواج نمیکنند.

آیا میتوان گفت در هر زمان شرایط اقتصادی فراهم باشد ازدواج خوب شکل میگیرد و در هر زمان شرایط بد باشد ازدواج به مشکل میخورد ؟ اگر پاسخ بله است باید گفت این تحلیل یک تحلیل مارکسیستی است و اقتصاد را زیر بنا میداند.

در حالی مسئله ازدواج یک مسئله کاملا فرهنگی است.

اگر امر ازدواج به مردان واگذار شود و آنان شروع کننده و انتخاب کننده باشند شرایط به صورتی فعلی در میآید حتی در شرایط خوب اقتصادی هم برخی مردان به خاطر مسئولیت سنگین زندگی حاضر به ازدواج نمیشوند.پس اشکال را باید در جای دیگری جستجوکرد و آن اینکه شروع ازدواج باید از زن باشد و این شروع در نهایت آزادی و اختیار . اگر زنان در انتخاب همسر آزاد باشند(یعنی هر مردی را که دوست داشته باشند به همسری برگزینند) هیچگاه حاضر به تحمل تجرد نخواهند بود . درحالی که مردان اگر فرهنگ جامعه به آنها فشار نیاورد تجرد را ترجیح میدهند(وضیعتی که هم اکنون در جامعه مشاهده میگردد) .با این حساب در یک جامعه ای که ازدواج اسلامی برقرار باشد شاید مرد مجرد داشته باشیم ولی زن مجرد نخواهیم داشت.فتامل...!!

گری بکر اقتصاد دان آمریکایی که در سال 1992 به خاطر طرح سرمایه انسانی موفق به دریافت جایزه نوبل شد تحلیل های اقتصادی شگرفی پیرامون ازدواج در آمریکا دارد. گری بکر با طرح سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به فروض مالتوسی در اقتصاد که افزایش جمعیت را باعث کاهش منابع میدانست ، پایان داد .به تعبیر گری بکر خلاقیت انسان دانش آموخته باعث بهره وری روز افزون شده و با افزایش جمعیت به شرط افزایش سرمایه انسانی منابع هم رشد خواهد کرد.او اصلی ترین دلیل بسیاری از خانواده ها برای کاهش فرزند آوری را نگرانی آنها پیرامون کیفیت فرزندان دانست و با استفاده از مدل های بهینه سازی در اقتصاد تعداد فرزندان را به لحاظ اقتصادی به تصویر کشید.به صورت بسیار تعجب آوری گر بکر وارد مسئله تعدد زوجات شد و متعرض قوانین آمریکا شد که چرا شما همجنس بازی را قانونی ولی تعدد زوجات را جرم میدانید.وی ضمن رد دلایل افراد مخالف اینطور بیان کرد که حال اگر زنی بخواهد مردی را که دارای همسر است انتخاب کند مشکلی پیش نمیآید او با این استدلال که موضوع خانواده برای زن معنا دار تر است زن را در انتخاب همسر محق دانسته و محروم کردن او از انتخاب همسر را توهین به زن میداند. نکته دیگر اینکه به تعبیر بکر یک زوج میتواند نهایتا سه بچه بیاورد چون زنان بیش از این توان ندارند.اگر یک مرد چند زن بگیرند میتواند از هر زن سه بچه بیاورد و این جمعیت را که زیر ساخت سرمایه انسانی است افزایش میدهد.آقای ریچار پوزنر در پاسخ به استدلال بکر گفت تعدد زوجات باعث تشکیل خانواده هایی قدرتمند میشوند که امنیت دولت ایالات متحده را به خطر میاندازند.همسر اول آقای بکر در سال 1970 فوت میکند و بکر در سال 1980 با خانمی ایرانی به نام گیتی نشاط ازدواج میکند که به تعبیر بکر هم به صورت شخصی هم به صورت علمی برای بکر بسیار سود مند بود.خانم گیتی نشاط یک خاور میانه شناس حرفه ای است که در مقاله سوال کلیدی مطرح میکند که با تمام مباحثی که در غرب مطرح میشود که اسلام زن را محدود میکند چرا زنان با چادر دوشادوش مردان در انقلاب اسلامی حرکت کردند.؟https://telegram.me/ezdevajtalayi

و از جمله مطالبى که این حقیقت را تاءیید مى کند جریانى است که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت زنان بى شوهر نگرانى خود را از نداشتن شوهر طى شکایتى به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که براى علاج این درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند زن بگیرند تا مسئله محرومیت آنها از ازدواج برطرف شود و چگونه است که کلیسا آنها را از این امر بازداشت.


آرى کلیسا راضى شد زنا و فساد نسل شایع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسمیت پیدا کند.)ترجمه تفسیر المیزان جلد چهارم آیه 4 از سوره مبارکه نساء😐🏅https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi

در میان غربى ها بعضى از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفته اند: در اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب، هیچ عاملى نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات بوسیله کلیسا نبوده است.

مسترجان دیون پورت انگلیسى در کتاب عذر به پیشگاه محمد (صلى اللّه علیه و آله ) و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعیدى) این انصاف را به خرج داده است.

بسیارى از نویسندگان و دانشمندان غربى (اعم از دانشمندان مرد وزن ) به نیکى و حسن این قانون اسلامى اعتراف نموده و به مفاسدى که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه ها شده است اعتراف کرده اند، خواننده عزیز مى تواند به مظان این نوشته ها مراجعه نماید.

ترجمه تفسیر المیزان جلد چهارم تفسیر آیه چهارم

https://telegram.me/ezdevajtalayi https://telegram.me/ezdevajtalayi🏅@ezdevajtalayi