ازدواج بهتر

۳ مطلب با موضوع «حجاب» ثبت شده است

حل مسئله حجاب 

اما آزادی انتخاب همسر توسط زن چه اثری بر حجاب دارد. در بیانی ساده می¬توان گفت زن برای اینکه انتخاب کند و انتخاب نشود خود را می¬پوشاند نه تنها پوشیده بلکه ناشناس(با پوشیه)در جامعه حاضر می-شوند که بتوانند مردم مورد علاقه خود از میان مردان را ببینند و انتخاب کنند . اما بلعکس اگر زن انتخاب شونده باشد برای انتخاب شدن به این نتیجه می¬رسد که باید خود را نشان بدهد و داستان تلخ بدحجابی از اینجا آغاز می¬گردد. شروع بد حجابی برای انتخاب شدن است، اما ادامه آن به اعتیاد تبدیل می¬شود. بله زنانی که مدتها بدحجاب بوده و آرایش می¬کنند برای کنار گذاشتن بدحجابی نیاز به کمپ ترک بد حجابی دارند و با تذکر و حتی بازداشت بد حجابی آنها از بین نخواهد رفت. اما سوال اینجاست که چرا زنان شوهر دار بد حجاب می¬مانند .پاسخ این است که چون انتخاب شده اند. زن مجرد برای انتخاب شدن بدحجاب است و زن متاهل برای نگه داشتن مردخود! زنان متاهل فکر می¬کنند برای اینکه همسرشان فرد دیگری را انتخاب نکند باید از سایر زنان زیباتر باشند لذا به رقابت با زنان بدحجاب دیگر می¬پردازند و این آغاز مسابقه ای بی پایان، تلخ و سرشار از استرس برای زنان است. جالب است که چون زنان می¬دانند که همسرشان در بیرون ممکن است زنان را ببیند و انتخاب کند باید به لحاظ حجاب بیرونی زیباتر و جذاب تر بشد و توان خود را صرف بدحجابتر شدن از بدحجابان میکند و دیگر انرژی و توان خود را برای آرایش در منزل از دست می¬دهد برای همین است که با کمال تعجب بسیاری از زنان متاهل بدحجاب آنقدر که به آرایش بیرونی می¬پردازند به آرایش درون منزل اهتمام ندارند.

البته با وجود ماهواره و نشان دادن زنان نیمه و تقریبا برهنه اگر هم درخانه آرایش کنند به دلیل رقابت با ماهواره مجبورند طبق ذائقه القایی ماهواره به جراحی ها و عمل ها زیبایی و غیره بپردازند و در اینجا آنچه از دست میدهند آرامش و آنچه روزانه بدست میاورند استرس است.

البته یکی از دلایل عمده اینکه حجاب در ایران کنار گذاشته نمی¬شود به این دلیل است که مروجان بدحجابی و عمل های زیبایی از فروش لوزام آرایش درآمد بسیار بالایی کسب می¬کنند که در صورت رواج بی حجابی از این جریان مالی محروم می¬شوند . بدحجابی برای غرب سود آور تر از بی حجابی است البته این به معنای بهتر بودن بی حجابی نیست بلکه نشانه خباثت مروجان بدحجابی است.

https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi🏅

حجاب ایرانی مشکل را حل نمی¬کند

بر اساس این تفکر با کمال تعجب باید گفت حجاب کامل ایرانی چادر بدون پوشیه هم مسئله را حل نمی¬کند زیرا زنان مجرد چادری برای انتخاب شدن صورت و دست بدون حلقه خود را نمی¬پوشانند و زنان متاهل چادری برای انتخاب نشدن صورت و دست با حلقه خود را نمی¬پوشانند .در مواردی بسیاری از زنان متاهل آرایش صورت از جمله آرایش ابرو را پیامی به مردان دیگر درجهت انتخاب نکردن انها می¬دانند.در صورتیکه با تفکر انتخاب آزادانه زن ،زنان با پوشاندن صورت و دست نباید از هم قابل تشخیص باشند و بدین صورت است که مسئله نگاه مرد به زنان برای انتخاب همسر سالبه به انتفاع موضوع است چه رسد به چشم چرانی.ضمن اینکه حجاب ایران چشم چرانی را حل نمی¬کند زیرا زنان چادری برای مردان مذهبی و حتی بسیاری از مردان غیر مذهبی جذابترند.در صورت رواج این تفکر چشم چرانی به صورت ریشه ای حل خواهد شد . بر این اساس حلقه ازدواج یک اعتبار غلط و غیر اسلامی به خصوص برای زنان است زیرا با حل مسئله انتخاب زن دیگر مرد نباید بتواند زن ازدواج کرده و ازدواج نکرده را از هم تشخیص دهد.جالب اینجاست که در تمامی برنامه های مربروط به ازدواج حلقه نماد ازدواج است.روشنتر اینکه حلقه نماد نفهمیدن ازدواج استhttps://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi