ازدواج بهتر

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «صیغه عقد» ثبت شده است

به نظر شما کدام ازدواج بهتر است؟

  • الف) یک مرد، زنی مجرد را موقتا به عنوان همسر انتخاب می‌کند.
  • ب) یک مرد زن مجردی را دائما به عنوان همسر خود انتخاب می‌کند.
  • ج)‌ یک زن مجرد از میان مردان مسلمان، یکی را موقتا به عنوان همسر خود انتخاب می‌کند.
  • د) یک زن مجرد از میان مردان مسلمان، فردی را که کمتر از چهار زن دائم دارد انتخاب می‌کند.

خیلی‌ها در جامعه امروز ما نوع دوم را می‌پسندند. شما چطور؟ تا به حال به مشکلات این سبک ازدواج فکر کرده‌اید؟ حداقل مشکلش این است که اگر دختری خواستگار مناسب نداشته باشد، یا باید تجرد را بپذیرد و یا زندگی نامطلوبی را شکل دهد!
«ازدواج بهتر» به شما نشان می‌دهد که بهترین نوع ازدواج مورد آخر است و پس از آن مورد «ج»، بعد مورد «ب»، و در آخر مورد «الف».

مسئله خانواده در ایران👉

حل مسئله خانواده بسیار پیچیده به نظر می¬رسد اما به طور باور نکردنی ریشه تمامی مشکلات و راه حل تمامی مشکلات بسیار ساده تر از آنچیزی است که در ذهن تصور می¬شود.

مسئله خانواده در ایران یک ریشه بسیار اساسی دارد و آن این است که ایرانیان و جهانیان ! ازدواج اسلامی را نفهمیده¬اند‼️. و نه تنها درست متوجه نشده¬اند بلکه دقیقا بلعکس آن را عمل می¬کنند و به همین دلیل تمامی فعالیت های دلسوزانه در جهت تشکیل و تقویت نظام خانواده تنیجه داده است، اما در جهت عکس! شاید این مسئله به سادگی قابل قبول نباشد؟مگر می¬شود در کشوری همگان دغدغه مند تشکیل خانواده بوده اند خود ازدواج فهمیده نشده باشد.⁉️ پاسخ مثبت است. برای تشریح مسئله ابتدا باید به معنای خطبه عقد توجه کرد.


عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می‌نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛(اسدی،مقاله طلاق به درخواست زوج مجله کتاب زنان، شماره 26) ادامه در کانال ازدواج طلایی https://telegram.me/ezdevajtalayi

اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: «زوّجتُکَ نَفْسی عَلَی الصِّداقِ المَعلومِ» یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزویجَ» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است. 

عقد نکاح یا عقد ازدواج دو طرف دارد 1) ایجاب و 2) قبول 

نکته نهفته در مسئله و راه حل ازدواج درایران به همین نکته باز می¬گردد که در عقد ازدواج زن ایجاب کننده و مرد قبول کننده است. درحقیقت این مرد است که به زن بله می¬گوید. اما به صورت سنتی و بعد هم عرفی در ایران بله را زن می¬گوید❣.در حقیقت زن بله را به وکیل می¬گوید نه به مرد اما عمده زنان و دختران ایرانی و خانواده و تقریبا تمامی ایرانیان به جز حقوق دانان در ذهن خویش بله را به مرد می-گویند و نازکردن زن 😌در گفتن بله که منجر به پرسش دوباره و سه باره وکیل می¬شود نشان از این است که زن برای مرد ناز می¬کند غافل از اینکه خود زن مرد را انتخاب کرده و مرد است که باید قبول کند. و تمامی برنامه های فرهنگی در عرصه ازدواج هیچکدام به اصلاح این موضوع در اذهان نپرداخته اند.

🏅https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi