ازدواج بهتر

۲۶ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

... و این هدیه خداوند و دین اسلام به زنان است .این آزادی در هیچ دینی سابقه ندارد.مسیحیت با تحریم چند همسری زنان را در انتخاب همسر محدود ساخت.

حتی در ایلات متحده آمریکا نیز که مهد آزادی و دموکراسی است این آزادی به زنان داده نشده .متاسفانه در آمریکا تمام روابط از جمله همجنس بازی قانونی است به جز چند همسری برای مردان( بخوانید آزادی زنان در انتخاب همسر)

...با این توضیح میتوان دریافت که چرا حق طلاق به مرد داده شده پاسخ بسیار روشن است چون شروع کننده در ازدواج زن است.و در حقیقت حق طلاق را خود زن با انتخاب نوع زوجیت به همسر خود داده است.زیرا زن میتوان مثلا به مدت پنجاه سال به عقد یک مرد دربیاید و در چنین عقدی نیازی هم به کسب اجازه از شوهر در بیرون رفتن از منزل نداشته و مجبور به تمکین هم نیست...

...به طرح خانه های عفاف باید به دیده شک نگریست . زیرا در جامعه ایرانی که مردان زنان را انتخاب میکند طرح ازدواج موقت برای جامعه فهم نشده و بدیهی است که مورد تنفر واقع شود و تنها از طرح آن دو هدف متصور است 1) رواج فحشا با ظاهری شرعی 2) از بین بردن و بد نام کردن ازدواج موقت برای همیشه زیرا در جامعه ای که ازدواج موقت اینگونه دیده میشود نشان دار کردن و شناسنامه دار کردن افرادی که ازدواج موقت میکنند نوعی توهین به زنان و مردانی است که اینکار را انجام میدهند...

علامه طباطبایی رض  در پرسش و پاسخی پیرامون حقوق زن اینگونه به سوال پاسخ میدهند:

سوال :آیا زن در اسلام مطابق مرد حق انتخاب همسر دارد؟

پاسخ:زن در اسلام در انتخاب همسر آزاد است.

مقام معظم رهبری در اجتماع بانوان استان خوزستان سال ۷۵ می فرمایند .به نظر اسلام زن در انتخاب همسر آزاد است و هیچکس نمیتواند در انتخاب همسر بر هیچ زنی چیزی را تحمیل کند.

 اما میتوان این نکته را به بیانات این دو بزرگوار اضافه کرد و آن اینکه زن در انتخاب همسر از مرد هم آزاد تر است زیرا زن میتواند یک مرد متاهل را به عنوان همسر انتخاب کند در حالی که مرد این آزادی را ندارد

در خطبه عقد اسلامی بر خلاف آنچه در ایران به صورت عرف مطرح است پاسخ بله را مرد میگوید.

به این معنا که ابتدا زن به مرد میگوید خود را با مهریه معلوم به همسری تو درآوردم (دائم) یا خود را با مهریه معلوم  در مدت معلوم  به همسری تو درآوردم و مرد هم میگوید قبول کردم.

که به این پیشنهاد و قبول در فقه ایجاب و قبول میگویند.


 البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن[1] بر اعلام اولیة پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند. (نجفی، 1412ق، ج10، ص 424)


خوب اگر قائل باشیم که تقدم قبول بر ایجاب مانعی ندارد و بخواهیم خواستگاری مرد از زن را با همین ایجاب قبول بازخوانی کنیم معنای آن بسیار جالب است.

در حقیقت مردان وقتی در عرف امروز به خواستگاری میروند حامل این پیام به خانم هستند که اگر بخواهی به همسری من در بیایی من قبول میکنم!!!

 بسیار معنای جالب و جدیدی است فتامل..!! و این نوعی احترام به حیای زن است .بنابر این خانمها نباید فکر کنند حالا که مردی به خواستگاری آمده میتوانند همه جور شاریطی برای او بگذارند بلکه بسیار هم باید اورا تکریم کنند که به زن احترام گذاشته و قبل از اینکه زن ابراز کند به او میگوید اگر بخواهی همسر من بشوی من قبول میکنم.

حدیث بسیار جالبی از امام صادق (ع) نقل شده است که انسان را به فکر فرو می برد.

امام صادق (ع) : چهارچیز از چهارچیز سیر نشوند : زمین از باران . چشم از نگاه.زن از مرد.و عالم از علم. نصایح صفحه 191

با توجه به این روایت چرا ما امروز با مسئله تجرد روبرو هستیم.

یکی از مهمترین دلایل تجرد اینست که مردها دیگر به خواستگاری زنها نمیروند. دلیل این موضوع قابل بحث است وقتی زندگی مخارج بالایی داشته باشد مردان جلوی خواسته خود می ایستند و دیگر اقدام به ازدواج نمیکنند.

آیا میتوان گفت در هر زمان شرایط اقتصادی فراهم باشد ازدواج خوب شکل میگیرد و در هر زمان شرایط بد باشد ازدواج به مشکل میخورد ؟ اگر پاسخ بله است باید گفت این تحلیل یک تحلیل مارکسیستی است و اقتصاد را زیر بنا میداند.

در حالی مسئله ازدواج یک مسئله کاملا فرهنگی است.

اگر امر ازدواج به مردان واگذار شود و آنان شروع کننده و انتخاب کننده باشند شرایط به صورتی فعلی در میآید حتی در شرایط خوب اقتصادی هم برخی مردان به خاطر مسئولیت سنگین زندگی حاضر به ازدواج نمیشوند.پس اشکال را باید در جای دیگری جستجوکرد و آن اینکه شروع ازدواج باید از زن باشد و این شروع در نهایت آزادی و اختیار . اگر زنان در انتخاب همسر آزاد باشند(یعنی هر مردی را که دوست داشته باشند به همسری برگزینند) هیچگاه حاضر به تحمل تجرد نخواهند بود . درحالی که مردان اگر فرهنگ جامعه به آنها فشار نیاورد تجرد را ترجیح میدهند(وضیعتی که هم اکنون در جامعه مشاهده میگردد) .با این حساب در یک جامعه ای که ازدواج اسلامی برقرار باشد شاید مرد مجرد داشته باشیم ولی زن مجرد نخواهیم داشت.فتامل...!!

در مورد تعدد زوجات دلایل قابل توجهی ارائه شده که عمدتا شامل دودسته میشود یکدسته عوامل طبیعی و دیگر ریشه های روانشناختی .

در عوامل طبیعی به فزونی تعداد زنان بر مردان در طول تاریخ اشاره میگردد ریشه این اتفاق را در سه عامل میتوان جستجو کرد: 

اول ) اینکه زنان زودتر از مردان به بلوغ میرسند لذا در سن ازدواج تعداد زنانی که آمادگی ازدواج دارند نسبت به مردان بیشتر است.

دوم) زنان بدلایل فیزیولوژیکی مقاومت بیشتری در برابر بیماری ها دارند لذا معمولا از مردان بیشتر عمر میکنند.

سوم) به دلیل ویژگی های ذاتی مردان و تناسب آنها با حضور در عرصه های سخت مانند جنک و بلایایی طبیعی مرگ و میر مردان بیشتر از زنان است 

به این دلیل تعداد زنان طبیعتا بیشتر و درصورت نبود چند همسری زنان باید به تنهایی به زندگی ادامه دهند .

دسته دوم استدلالات به مباحث روانشناسی میپردازند

تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. به این معنا که زنان به طور طبیعى «تک همسرگرا»Monogamous. مى باشند و به طور فطرى از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یک مرد مى باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان تنوع گرا و «چندزن گرا»Polygamous. هستند.

نظر میرسد این دلایل کاملا طبیعی است .یعنی انسان را موچودی طبیعی و مانند سایر مخلوقات فرض کرده و به خاطر موانع طبیعی چند همسری را توجیه میکند.

اما دلیل بسیار بهتری هم برای تعدد زوجات میتوان برشمرد.

بهترین دلیل برای تعدد زوجات توجه به آزادی زنان در انتخاب همسر است .به این معنا که در پاسخ به اینکه چرا تعدد زوجات برای مرد جایز است باید گفت زیرا زنان در انتخاب همسر آزادند یعنی اینکه یک مرد دارای همسر باشد مانعی برای این نیست که زنی دیگر هم بتواند آن مرد را به عنوان همسر خود برگزیند.با مراجعه به خطبه عقد اسلامی میتوان دریافت که مرد مجاز نیست چند همسر بگیرد .بلکه میتوان گفت چون زنان در انتخاب همسر آزادند خداوند این اجازه را به مرد داده که چند همسر قبول کند.این دلیل دیگر به طبیعیت و تعداد زن مرد اشاره نمیکند بلکه استدلال آن امری انسانی و یکی از زیباترین خواسته های انسان یعنی آزادی است و این آزادی در انسان تنها به زنان داده شده و یکی از نشانه های حفظ کرامت زنان در دین اسلام است.تفاوت انتخاب و خواستگاری

آنچه در ایران به غلط جا افتاده اینست که وقتی صحبت از انتخاب همسر میشود انتخاب با خواستگاری همسان دیده می¬شود و انتخاب زن مخالفینی دارد که می¬گویند خواستگاری رفتن با شان زن همخوانی ندارد. اما نکته اینست که خواستگاری با انتخاب متفاوت است. انتخاب امری ذهنی است و خواستگاری تحقق عملی انتخاب. در حقیقت زن آزادنه انتخاب می¬کند و برای حفظ شان از مرد می¬خواهد که به خواستگاری او بیاید و یا مرد برای نشان دادن علاقه به خواستگاری او می¬رود. حضرت خدیجه سلام الله علیها همینگونه وجود مقدس پیامبر را به عنوان همسر انتخاب نمودند.حضرت زهرا سلام علیها هنگام تولد همسر خود را انتخاب کرده بودند.🔸منتهی الآمال ، شیخ عباس قمی (ره) در بیان کیفت ولادت حضرت زهرا (س) اینطور نوشته اند که: شیخ صدوق رحمه اللّه به سند معتبر از مُفَضّل بن عمر روایت کرده است که گفت : از حضرت صادق علیه السلام سؤ ال کردم که چگونه بود ولادت حضرت فاطمه علیهاالسلام ؟ حضرت فرمود که چون خدیجه اختیار مزاوجت حضرت رسالت صلى اللّه علیه وآله وسلّم نمود، زنان مکه از عداوتى که با آن حضرت داشتند از او هجرت (3) نمودند وبر اوسلام نمى کردند ونمى گذاشتند که زنى به نزد او برود، پس خدیجه را به این سبب ، وحشتى عظیم عارض شد ولیکن عمده غم و جزع خدیجه براى حضرت رسول صلى اللّه علیه وآله وسلّم بود که مبادا از شدت عداوت ایشان آسیبى به آن حضرت برسد. چون به حضرت فاطمه علیهاالسّلام حامله شد فاطمه در شکم با اوسخن مى گفت ومونس اوبود واورا صبر مى فرمود☀️....... پس آن زنى که در پیش روى خدیجه بود جناب فاطمه علیهاالسلام را برداشت وبه آب کوثر غسل یا شست و شوداد ودوجامه سفیدى بیرون آورد که از شیر سفیدتر واز مُشْک وعَنْبَر خوشبوى تر بود وفاطمه علیهاالسّلام را در یک جامه از آن پیجید وجامه دیگر را مقنعه اوگردانید پس اورا به سخن درآورد، فاطمه گفت :

اَشهدُ اَنْ لااِلهِ اِلا اللّهُ وَاَنَّ اَبی رَسولُ اللّهِ سیِّدُ الاَنبیاءِ وَاَنَّ بَعْل ی سَیِّدُ الاَوْصِیاءِ وَوُلْدی سادَةُ الاَسْباطِ.

یعنى گواهى مى دهم به یگانگى خدا وبه آنکه پدرم رسول خدا سید پیغمبران است وشوهرم سید اوصیاء پیغمبران است وفرزندانم سادات فرزندزاده هاى پیغمبران است .

حضرت زهرا (س) همسر خود را در زمان تولد معرفی کردند.https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi🏅

حل مسئله حجاب 

اما آزادی انتخاب همسر توسط زن چه اثری بر حجاب دارد. در بیانی ساده می¬توان گفت زن برای اینکه انتخاب کند و انتخاب نشود خود را می¬پوشاند نه تنها پوشیده بلکه ناشناس(با پوشیه)در جامعه حاضر می-شوند که بتوانند مردم مورد علاقه خود از میان مردان را ببینند و انتخاب کنند . اما بلعکس اگر زن انتخاب شونده باشد برای انتخاب شدن به این نتیجه می¬رسد که باید خود را نشان بدهد و داستان تلخ بدحجابی از اینجا آغاز می¬گردد. شروع بد حجابی برای انتخاب شدن است، اما ادامه آن به اعتیاد تبدیل می¬شود. بله زنانی که مدتها بدحجاب بوده و آرایش می¬کنند برای کنار گذاشتن بدحجابی نیاز به کمپ ترک بد حجابی دارند و با تذکر و حتی بازداشت بد حجابی آنها از بین نخواهد رفت. اما سوال اینجاست که چرا زنان شوهر دار بد حجاب می¬مانند .پاسخ این است که چون انتخاب شده اند. زن مجرد برای انتخاب شدن بدحجاب است و زن متاهل برای نگه داشتن مردخود! زنان متاهل فکر می¬کنند برای اینکه همسرشان فرد دیگری را انتخاب نکند باید از سایر زنان زیباتر باشند لذا به رقابت با زنان بدحجاب دیگر می¬پردازند و این آغاز مسابقه ای بی پایان، تلخ و سرشار از استرس برای زنان است. جالب است که چون زنان می¬دانند که همسرشان در بیرون ممکن است زنان را ببیند و انتخاب کند باید به لحاظ حجاب بیرونی زیباتر و جذاب تر بشد و توان خود را صرف بدحجابتر شدن از بدحجابان میکند و دیگر انرژی و توان خود را برای آرایش در منزل از دست می¬دهد برای همین است که با کمال تعجب بسیاری از زنان متاهل بدحجاب آنقدر که به آرایش بیرونی می¬پردازند به آرایش درون منزل اهتمام ندارند.

البته با وجود ماهواره و نشان دادن زنان نیمه و تقریبا برهنه اگر هم درخانه آرایش کنند به دلیل رقابت با ماهواره مجبورند طبق ذائقه القایی ماهواره به جراحی ها و عمل ها زیبایی و غیره بپردازند و در اینجا آنچه از دست میدهند آرامش و آنچه روزانه بدست میاورند استرس است.

البته یکی از دلایل عمده اینکه حجاب در ایران کنار گذاشته نمی¬شود به این دلیل است که مروجان بدحجابی و عمل های زیبایی از فروش لوزام آرایش درآمد بسیار بالایی کسب می¬کنند که در صورت رواج بی حجابی از این جریان مالی محروم می¬شوند . بدحجابی برای غرب سود آور تر از بی حجابی است البته این به معنای بهتر بودن بی حجابی نیست بلکه نشانه خباثت مروجان بدحجابی است.

https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi🏅

مسئله خانواده در ایران👉

حل مسئله خانواده بسیار پیچیده به نظر می¬رسد اما به طور باور نکردنی ریشه تمامی مشکلات و راه حل تمامی مشکلات بسیار ساده تر از آنچیزی است که در ذهن تصور می¬شود.

مسئله خانواده در ایران یک ریشه بسیار اساسی دارد و آن این است که ایرانیان و جهانیان ! ازدواج اسلامی را نفهمیده¬اند‼️. و نه تنها درست متوجه نشده¬اند بلکه دقیقا بلعکس آن را عمل می¬کنند و به همین دلیل تمامی فعالیت های دلسوزانه در جهت تشکیل و تقویت نظام خانواده تنیجه داده است، اما در جهت عکس! شاید این مسئله به سادگی قابل قبول نباشد؟مگر می¬شود در کشوری همگان دغدغه مند تشکیل خانواده بوده اند خود ازدواج فهمیده نشده باشد.⁉️ پاسخ مثبت است. برای تشریح مسئله ابتدا باید به معنای خطبه عقد توجه کرد.


عقد نکاح بر خلاف تصور عموم، با پیشنهاد(ایجاب) زن و قبول مرد منعقد می‌گردد؛ بدین صورت که ابتدا زوجه پیشنهاد ازدواج می‌دهد و می‌گوید:«خودم را به همسری دائمی تو در آوردم». و پس از آن مرد با قبول این پیشنهاد اعلام می‌نماید که وی را به زنی پذیرفته است؛(اسدی،مقاله طلاق به درخواست زوج مجله کتاب زنان، شماره 26) ادامه در کانال ازدواج طلایی https://telegram.me/ezdevajtalayi