ازدواج بهتر

۲۶ مطلب در دی ۱۳۹۵ ثبت شده است

اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: «زوّجتُکَ نَفْسی عَلَی الصِّداقِ المَعلومِ» یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزویجَ» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است. 

عقد نکاح یا عقد ازدواج دو طرف دارد 1) ایجاب و 2) قبول 

نکته نهفته در مسئله و راه حل ازدواج درایران به همین نکته باز می¬گردد که در عقد ازدواج زن ایجاب کننده و مرد قبول کننده است. درحقیقت این مرد است که به زن بله می¬گوید. اما به صورت سنتی و بعد هم عرفی در ایران بله را زن می¬گوید❣.در حقیقت زن بله را به وکیل می¬گوید نه به مرد اما عمده زنان و دختران ایرانی و خانواده و تقریبا تمامی ایرانیان به جز حقوق دانان در ذهن خویش بله را به مرد می-گویند و نازکردن زن 😌در گفتن بله که منجر به پرسش دوباره و سه باره وکیل می¬شود نشان از این است که زن برای مرد ناز می¬کند غافل از اینکه خود زن مرد را انتخاب کرده و مرد است که باید قبول کند. و تمامی برنامه های فرهنگی در عرصه ازدواج هیچکدام به اصلاح این موضوع در اذهان نپرداخته اند.

🏅https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi

گری بکر اقتصاد دان آمریکایی که در سال 1992 به خاطر طرح سرمایه انسانی موفق به دریافت جایزه نوبل شد تحلیل های اقتصادی شگرفی پیرامون ازدواج در آمریکا دارد. گری بکر با طرح سرمایه گذاری در سرمایه انسانی به فروض مالتوسی در اقتصاد که افزایش جمعیت را باعث کاهش منابع میدانست ، پایان داد .به تعبیر گری بکر خلاقیت انسان دانش آموخته باعث بهره وری روز افزون شده و با افزایش جمعیت به شرط افزایش سرمایه انسانی منابع هم رشد خواهد کرد.او اصلی ترین دلیل بسیاری از خانواده ها برای کاهش فرزند آوری را نگرانی آنها پیرامون کیفیت فرزندان دانست و با استفاده از مدل های بهینه سازی در اقتصاد تعداد فرزندان را به لحاظ اقتصادی به تصویر کشید.به صورت بسیار تعجب آوری گر بکر وارد مسئله تعدد زوجات شد و متعرض قوانین آمریکا شد که چرا شما همجنس بازی را قانونی ولی تعدد زوجات را جرم میدانید.وی ضمن رد دلایل افراد مخالف اینطور بیان کرد که حال اگر زنی بخواهد مردی را که دارای همسر است انتخاب کند مشکلی پیش نمیآید او با این استدلال که موضوع خانواده برای زن معنا دار تر است زن را در انتخاب همسر محق دانسته و محروم کردن او از انتخاب همسر را توهین به زن میداند. نکته دیگر اینکه به تعبیر بکر یک زوج میتواند نهایتا سه بچه بیاورد چون زنان بیش از این توان ندارند.اگر یک مرد چند زن بگیرند میتواند از هر زن سه بچه بیاورد و این جمعیت را که زیر ساخت سرمایه انسانی است افزایش میدهد.آقای ریچار پوزنر در پاسخ به استدلال بکر گفت تعدد زوجات باعث تشکیل خانواده هایی قدرتمند میشوند که امنیت دولت ایالات متحده را به خطر میاندازند.همسر اول آقای بکر در سال 1970 فوت میکند و بکر در سال 1980 با خانمی ایرانی به نام گیتی نشاط ازدواج میکند که به تعبیر بکر هم به صورت شخصی هم به صورت علمی برای بکر بسیار سود مند بود.خانم گیتی نشاط یک خاور میانه شناس حرفه ای است که در مقاله سوال کلیدی مطرح میکند که با تمام مباحثی که در غرب مطرح میشود که اسلام زن را محدود میکند چرا زنان با چادر دوشادوش مردان در انقلاب اسلامی حرکت کردند.؟https://telegram.me/ezdevajtalayi

و از جمله مطالبى که این حقیقت را تاءیید مى کند جریانى است که چند ماه قبل از نوشتن این اوراق در آلمان اتفاق افتاد و آن این بود که جمعیت زنان بى شوهر نگرانى خود را از نداشتن شوهر طى شکایتى به دولت اظهار نموده و تقاضا کردند که براى علاج این درد مساله تعدد زوجات در اسلام را قانونى ساخته، به مردان آلمان اجازه دهد تا هر تعداد که خواستند زن بگیرند تا مسئله محرومیت آنها از ازدواج برطرف شود و چگونه است که کلیسا آنها را از این امر بازداشت.


آرى کلیسا راضى شد زنا و فساد نسل شایع شود ولى راضى نشد تعدد زوجات اسلام در آلمان رسمیت پیدا کند.)ترجمه تفسیر المیزان جلد چهارم آیه 4 از سوره مبارکه نساء😐🏅https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi

کج فهمی در ازدواج ریشه اصلی مصائب خانواده در ایران (۱)

...راه حل مسئله همین جاست. خداوند متعال به زن حق ایجاب در خطبه عقد را داده است و زن پیشنهاد کننده است. در این مفهوم یکی از جذاب ترین مفاهیم ذهنی مستتر و آن این است که زن به عنوان پیشنهاد کننده در حقیقت انتخاب کننده است. و مرد با قبول پیشنهاد انتخاب شونده....

در میان غربى ها بعضى از نویسندگان رعایت انصاف را نموده و گفته اند: در اشاعه زنا و فحشا بین ملتهاى مسیحى مذهب، هیچ عاملى نیرومندتر از تحریم تعدد زوجات بوسیله کلیسا نبوده است.

مسترجان دیون پورت انگلیسى در کتاب عذر به پیشگاه محمد (صلى اللّه علیه و آله ) و قرآن (ترجمه فاضل دانشمند آقاى سعیدى) این انصاف را به خرج داده است.

بسیارى از نویسندگان و دانشمندان غربى (اعم از دانشمندان مرد وزن ) به نیکى و حسن این قانون اسلامى اعتراف نموده و به مفاسدى که از ناحیه تحریم تعدد زوجات گریبانگیر جامعه ها شده است اعتراف کرده اند، خواننده عزیز مى تواند به مظان این نوشته ها مراجعه نماید.

ترجمه تفسیر المیزان جلد چهارم تفسیر آیه چهارم

https://telegram.me/ezdevajtalayi https://telegram.me/ezdevajtalayi🏅@ezdevajtalayi

حجاب ایرانی مشکل را حل نمی¬کند

بر اساس این تفکر با کمال تعجب باید گفت حجاب کامل ایرانی چادر بدون پوشیه هم مسئله را حل نمی¬کند زیرا زنان مجرد چادری برای انتخاب شدن صورت و دست بدون حلقه خود را نمی¬پوشانند و زنان متاهل چادری برای انتخاب نشدن صورت و دست با حلقه خود را نمی¬پوشانند .در مواردی بسیاری از زنان متاهل آرایش صورت از جمله آرایش ابرو را پیامی به مردان دیگر درجهت انتخاب نکردن انها می¬دانند.در صورتیکه با تفکر انتخاب آزادانه زن ،زنان با پوشاندن صورت و دست نباید از هم قابل تشخیص باشند و بدین صورت است که مسئله نگاه مرد به زنان برای انتخاب همسر سالبه به انتفاع موضوع است چه رسد به چشم چرانی.ضمن اینکه حجاب ایران چشم چرانی را حل نمی¬کند زیرا زنان چادری برای مردان مذهبی و حتی بسیاری از مردان غیر مذهبی جذابترند.در صورت رواج این تفکر چشم چرانی به صورت ریشه ای حل خواهد شد . بر این اساس حلقه ازدواج یک اعتبار غلط و غیر اسلامی به خصوص برای زنان است زیرا با حل مسئله انتخاب زن دیگر مرد نباید بتواند زن ازدواج کرده و ازدواج نکرده را از هم تشخیص دهد.جالب اینجاست که در تمامی برنامه های مربروط به ازدواج حلقه نماد ازدواج است.روشنتر اینکه حلقه نماد نفهمیدن ازدواج استhttps://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi