ازدواج بهتر

۱۵ مطلب با موضوع «ازدواج دائم» ثبت شده است

در خطبه عقد اسلامی بر خلاف آنچه در ایران به صورت عرف مطرح است پاسخ بله را مرد میگوید.

به این معنا که ابتدا زن به مرد میگوید خود را با مهریه معلوم به همسری تو درآوردم (دائم) یا خود را با مهریه معلوم  در مدت معلوم  به همسری تو درآوردم و مرد هم میگوید قبول کردم.

که به این پیشنهاد و قبول در فقه ایجاب و قبول میگویند.


 البته مشهور فقها معتقدند که تقدم ایجاب به قبول ضرورتی ندارد و با توجه به حیای زن[1] بر اعلام اولیة پیشنهاد ازدواج به مرد، تقدم قبول مرد را بر ایجاب زن، موجب ورود خدشه‌ای به صحت عقد ندانسته‌اند. (نجفی، 1412ق، ج10، ص 424)


خوب اگر قائل باشیم که تقدم قبول بر ایجاب مانعی ندارد و بخواهیم خواستگاری مرد از زن را با همین ایجاب قبول بازخوانی کنیم معنای آن بسیار جالب است.

در حقیقت مردان وقتی در عرف امروز به خواستگاری میروند حامل این پیام به خانم هستند که اگر بخواهی به همسری من در بیایی من قبول میکنم!!!

 بسیار معنای جالب و جدیدی است فتامل..!! و این نوعی احترام به حیای زن است .بنابر این خانمها نباید فکر کنند حالا که مردی به خواستگاری آمده میتوانند همه جور شاریطی برای او بگذارند بلکه بسیار هم باید اورا تکریم کنند که به زن احترام گذاشته و قبل از اینکه زن ابراز کند به او میگوید اگر بخواهی همسر من بشوی من قبول میکنم.

در مورد تعدد زوجات دلایل قابل توجهی ارائه شده که عمدتا شامل دودسته میشود یکدسته عوامل طبیعی و دیگر ریشه های روانشناختی .

در عوامل طبیعی به فزونی تعداد زنان بر مردان در طول تاریخ اشاره میگردد ریشه این اتفاق را در سه عامل میتوان جستجو کرد: 

اول ) اینکه زنان زودتر از مردان به بلوغ میرسند لذا در سن ازدواج تعداد زنانی که آمادگی ازدواج دارند نسبت به مردان بیشتر است.

دوم) زنان بدلایل فیزیولوژیکی مقاومت بیشتری در برابر بیماری ها دارند لذا معمولا از مردان بیشتر عمر میکنند.

سوم) به دلیل ویژگی های ذاتی مردان و تناسب آنها با حضور در عرصه های سخت مانند جنک و بلایایی طبیعی مرگ و میر مردان بیشتر از زنان است 

به این دلیل تعداد زنان طبیعتا بیشتر و درصورت نبود چند همسری زنان باید به تنهایی به زندگی ادامه دهند .

دسته دوم استدلالات به مباحث روانشناسی میپردازند

تفاوتى اساسى بین ساختار روانى و گرایش ها و عواطف زن و مرد وجود دارد. به این معنا که زنان به طور طبیعى «تک همسرگرا»Monogamous. مى باشند و به طور فطرى از تنوع همسر گریزانند. آنان خواستار پناه یافتن زیر چتر حمایت عاطفى و عملى یک مرد مى باشند. بنابراین تنوع گرایى در زنان، نوعى بیمارى است؛ ولى مردان تنوع گرا و «چندزن گرا»Polygamous. هستند.

نظر میرسد این دلایل کاملا طبیعی است .یعنی انسان را موچودی طبیعی و مانند سایر مخلوقات فرض کرده و به خاطر موانع طبیعی چند همسری را توجیه میکند.

اما دلیل بسیار بهتری هم برای تعدد زوجات میتوان برشمرد.

بهترین دلیل برای تعدد زوجات توجه به آزادی زنان در انتخاب همسر است .به این معنا که در پاسخ به اینکه چرا تعدد زوجات برای مرد جایز است باید گفت زیرا زنان در انتخاب همسر آزادند یعنی اینکه یک مرد دارای همسر باشد مانعی برای این نیست که زنی دیگر هم بتواند آن مرد را به عنوان همسر خود برگزیند.با مراجعه به خطبه عقد اسلامی میتوان دریافت که مرد مجاز نیست چند همسر بگیرد .بلکه میتوان گفت چون زنان در انتخاب همسر آزادند خداوند این اجازه را به مرد داده که چند همسر قبول کند.این دلیل دیگر به طبیعیت و تعداد زن مرد اشاره نمیکند بلکه استدلال آن امری انسانی و یکی از زیباترین خواسته های انسان یعنی آزادی است و این آزادی در انسان تنها به زنان داده شده و یکی از نشانه های حفظ کرامت زنان در دین اسلام است.تفاوت انتخاب و خواستگاری

آنچه در ایران به غلط جا افتاده اینست که وقتی صحبت از انتخاب همسر میشود انتخاب با خواستگاری همسان دیده می¬شود و انتخاب زن مخالفینی دارد که می¬گویند خواستگاری رفتن با شان زن همخوانی ندارد. اما نکته اینست که خواستگاری با انتخاب متفاوت است. انتخاب امری ذهنی است و خواستگاری تحقق عملی انتخاب. در حقیقت زن آزادنه انتخاب می¬کند و برای حفظ شان از مرد می¬خواهد که به خواستگاری او بیاید و یا مرد برای نشان دادن علاقه به خواستگاری او می¬رود. حضرت خدیجه سلام الله علیها همینگونه وجود مقدس پیامبر را به عنوان همسر انتخاب نمودند.حضرت زهرا سلام علیها هنگام تولد همسر خود را انتخاب کرده بودند.🔸منتهی الآمال ، شیخ عباس قمی (ره) در بیان کیفت ولادت حضرت زهرا (س) اینطور نوشته اند که: شیخ صدوق رحمه اللّه به سند معتبر از مُفَضّل بن عمر روایت کرده است که گفت : از حضرت صادق علیه السلام سؤ ال کردم که چگونه بود ولادت حضرت فاطمه علیهاالسلام ؟ حضرت فرمود که چون خدیجه اختیار مزاوجت حضرت رسالت صلى اللّه علیه وآله وسلّم نمود، زنان مکه از عداوتى که با آن حضرت داشتند از او هجرت (3) نمودند وبر اوسلام نمى کردند ونمى گذاشتند که زنى به نزد او برود، پس خدیجه را به این سبب ، وحشتى عظیم عارض شد ولیکن عمده غم و جزع خدیجه براى حضرت رسول صلى اللّه علیه وآله وسلّم بود که مبادا از شدت عداوت ایشان آسیبى به آن حضرت برسد. چون به حضرت فاطمه علیهاالسّلام حامله شد فاطمه در شکم با اوسخن مى گفت ومونس اوبود واورا صبر مى فرمود☀️....... پس آن زنى که در پیش روى خدیجه بود جناب فاطمه علیهاالسلام را برداشت وبه آب کوثر غسل یا شست و شوداد ودوجامه سفیدى بیرون آورد که از شیر سفیدتر واز مُشْک وعَنْبَر خوشبوى تر بود وفاطمه علیهاالسّلام را در یک جامه از آن پیجید وجامه دیگر را مقنعه اوگردانید پس اورا به سخن درآورد، فاطمه گفت :

اَشهدُ اَنْ لااِلهِ اِلا اللّهُ وَاَنَّ اَبی رَسولُ اللّهِ سیِّدُ الاَنبیاءِ وَاَنَّ بَعْل ی سَیِّدُ الاَوْصِیاءِ وَوُلْدی سادَةُ الاَسْباطِ.

یعنى گواهى مى دهم به یگانگى خدا وبه آنکه پدرم رسول خدا سید پیغمبران است وشوهرم سید اوصیاء پیغمبران است وفرزندانم سادات فرزندزاده هاى پیغمبران است .

حضرت زهرا (س) همسر خود را در زمان تولد معرفی کردند.https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi🏅

اگر صیغه عقد دائم را خود زن و مرد بخوانند و اوّل زن بگوید: «زوّجتُکَ نَفْسی عَلَی الصِّداقِ المَعلومِ» یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که معین شده، پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قَبِلْتُ التَّزویجَ» یعنی قبول کردم ازدواج را، عقد صحیح است. 

عقد نکاح یا عقد ازدواج دو طرف دارد 1) ایجاب و 2) قبول 

نکته نهفته در مسئله و راه حل ازدواج درایران به همین نکته باز می¬گردد که در عقد ازدواج زن ایجاب کننده و مرد قبول کننده است. درحقیقت این مرد است که به زن بله می¬گوید. اما به صورت سنتی و بعد هم عرفی در ایران بله را زن می¬گوید❣.در حقیقت زن بله را به وکیل می¬گوید نه به مرد اما عمده زنان و دختران ایرانی و خانواده و تقریبا تمامی ایرانیان به جز حقوق دانان در ذهن خویش بله را به مرد می-گویند و نازکردن زن 😌در گفتن بله که منجر به پرسش دوباره و سه باره وکیل می¬شود نشان از این است که زن برای مرد ناز می¬کند غافل از اینکه خود زن مرد را انتخاب کرده و مرد است که باید قبول کند. و تمامی برنامه های فرهنگی در عرصه ازدواج هیچکدام به اصلاح این موضوع در اذهان نپرداخته اند.

🏅https://telegram.me/ezdevajtalayi @ezdevajtalayi

کج فهمی در ازدواج ریشه اصلی مصائب خانواده در ایران (۱)

...راه حل مسئله همین جاست. خداوند متعال به زن حق ایجاب در خطبه عقد را داده است و زن پیشنهاد کننده است. در این مفهوم یکی از جذاب ترین مفاهیم ذهنی مستتر و آن این است که زن به عنوان پیشنهاد کننده در حقیقت انتخاب کننده است. و مرد با قبول پیشنهاد انتخاب شونده....